E-Bülten SSS Bize Ulaşın EN
search
Blog

Sabancı ARF (Almost Ready to Fly), SDG Impact Standards Eğitici Eğitimine Ev Sahipliği Yaptı

Sabancı ARF (Almost Ready to Fly), SDG Impact Standards Eğitici Eğitimine Ev Sahipliği Yaptı

Küresel SDG Impact Standards Eğitici Eğitimi, 13-15 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.  Etkiyap‘ın koordinatörlüğünde, Sabancı Arf Almost Ready to Fly ev sahipliğinde, EYDK tarafından organize edilen akreditasyon eğitimi programı, UNDP SDG Impact ve SVI‘dan yetkin iki eğitmen tarafından verildi. Program, 17 uluslararası uzmana SDG Impact Standards için eğitmen olabilmeleri için akreditasyon sağlanması amacıyla düzenlendi.

Etkiyap‘ın koordinatörlüğünde düzenlenen Küresel SDG Impact Standards Eğitici Eğitimi, sürdürülebilirliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) operasyonlarına entegre ederek kuruluşlarındaki yönetim uygulamalarını iyileştirmeye çalışan özel sektördeki bireylere yönelik oluşturuldu. SDG Impact Standards Eğitim Programı, UNDP tarafından küresel bir sosyal değer ve etki yönetimi ağı olan Social Value International (SVI) ile ortaklaşa geliştirildi. 

SDG Impact Standards, sürdürülebilirliği, SKA’ları ve etki yönetimini iş ve yatırım kararlarının merkezine entegre eden bağımsız, küresel yönetim standartlarıdır. Standartlar, özel sektörün sürdürülebilirliğe ve SKA’lara ulaşılmasına yönelik katkılarını hızlandırmak için çalışan UNDP’nin amiral gemisi girişimi olan SDG Impact’in bir parçası olarak kuruldu.

Etkiyap, Türkiye’de SDG Impact Standards Programının kilit partneri olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıİstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (UNDP ICCPSD), Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), ODTÜTEKNOKENT, Sabancı Arf Almost Ready to Fly, TED Üniversitesi ile birlikte Türkiye’de SDG Impact Standartlarının öncülüğünü yapıyor.

Fabienne Michaux, Direktör, SDG Impact – UNDP 

“SDG Impact Standards, teşebbüslerin ve yatırımcıların amaçlarının ve iç karar alma süreçlerinin temeline, sürdürülebilirliğin benimsenmesini ve SKA’ların başarılması için katkı sağlayamayı koyarak, onların dayanıklı ve geleceğe uyumlu hale gelmelerine yardımcı olamak için UNPD tarafından geliştirilmiştir. Eğitici eğitimi programı, standartların uygulanmasını desteklemek ve görmek istediğimiz değişimi sağlamak için sahada yerinde kapasite oluşturmak ve canlı bir küresel uygulama topluluğu oluşturmak için hayati önem taşımaktadır.”

Ben Carpenter, CEO, Social Value International

“SVI ve UNDP, SDG Impact Standards’ın benimsenmesini hızlandırabilecek yüksek vasıflı eğitmenlerden oluşan küresel bir topluluk yaratmayı taahhüt ediyor. Etkiyap ortaklığında İstanbul’da düzenlenen eğitici eğitimi programı da bu konuda kıymetli bir adım oldu. Bizler, programa katılan eğitmenleri, iş insanlarını ve yatırımcıları büyük bir heyecanla desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Şafak Müderrisgil, İcra Kurulu Başkanı, Etkiyap 

“Teşebbüsler, özel sermaye şirketleri ile fon yöneticileri ve tahvil ihraç edenler için artık elimizde yatırım kararlarının SKA’lara uyumlanmasını sağlayacak, küresel olarak kabul görmüş SDG Impact Standards var. Etkiyap olarak, SDG Impact Standartlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında paydaşlarımız  EYDK, ODTÜ TEKNOKENT, Sabancı Arf Almost Ready to Fly, TED Üniversitesi ve UNDP ICCPSD ile birlikte öncülük etmeye devam edeceğiz.” 

 https://www.etkiyap.org/turkiye-sdg-impact-standards-egitici-egitimine-ev-sahipligi-yapti/