E-Bülten SSS Bize Ulaşın EN
search
Katılım Şartnamesi

Sabancı ARF Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Sabancı ARF Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin, Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi (“Sabancı Holding”) olarak, Sabancı Holding tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1.      İşlenen Kişisel Verileriniz İşlenmesinin Amacı ve Hukuki Dayanakları ile Elde Edilme Yöntemleri

Sabancı Holding olarak, Web Sitesinde (“Web Sitesi”) yer alan zorunlu ve ihtiyari çerezler, başvuru formu, bültene kayıt formu ve diğer web sitesinde yer alan alanlar aracılığıyla aşağıda yer verilen amaçlar ve hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md.4’teki ilkelere uygun olarak Sabancı Holding’in fiziki ve elektronik ortamlarında (şirket iç sistemleri) otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlamaktayız.

1.1. Sabancı ARF Girişim Hızlandırma Programı Katılımcıları

Elde Edilen ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Sebebi

Sabancı ARF Girişim Hızlandırma Programına (“Program”) kaydolmak için doğrudan başvuran olmanız halinde dolduracağınız; takım üyesi olmanız halinde başvuran takım arkadaşınız tarafından doldurulacak Web Sitesinde yer alan başvuru formunda (“Form”) talep edilen bilgileriniz (“Katılım Bilgileriniz”).

Başvuru sürecinizin değerlendirilmesi; değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde Program’a kaydınızın yapılması ve katılımınız boyunca sizinle girişim projenizin (“Proje”) yürütülmesi/geliştirilmesine ilişkin iletişime geçilmesi.

Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c).

 

Ad-soyad, iletişim bilgileriniz (e-posta ve, cep telefon numarası), şirketiniz var ise şirket bilgileriniz.

Yetkili kurum ve kuruluşların bilgi/belge talep etmesi.

Sabancı Holding’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md.5/2-ç).

Katılım Bilgileriniz ve Program kapsamında Sabancı Holding ile paylaştığınız bilgileriniz (talepleriniz, sorularınız, önerileriniz içerisinde yer alan paylaştığınız kişisel veri niteliğindeki diğer bilgileriniz).

Projenizin ve Program sürecindeki çalışmalarınızın takibi, değerlendirilmesi ve Program sonundaki seçim süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek suretiyle Program süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla istatistiki amaçlarla kullanılması.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md.5/2-e).

Sabancı Holding’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md.5/2-f).

 

Katılım Bilgileriniz, imza ve Program sonunda Sabancı Holding ile yürütülecek işlemler kapsamında ihtiyaç duyulacak kişisel verileriniz.

Program sonunda Sabancı Holding desteği almaya hak kazanmanız halinde Sabancı Holding ile ilgili hukuki işlemlerin (mevcut bir şirket yoksa şirket kuruluşu ve tescili, hisse devir, ortaklık sözleşmesi vs.) yürütülmesi ve tamamlanması

Uyuşmazlıkların önlenmesi, gerekli hukuki yollara başvurulması, başlatılan hukuki süreçlere dahil olunması halinde gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md.5/2-a).

Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2-c).

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md.5/2-e).

 

Form’da paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler de yine işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenecektir. Söz konusu kişileri Program’a kayıt öncesi bu kapsamda bilgilendirmeniz gerekmekte olup bu kişilerin bilgilerini Sabancı Holding ile KVKK’ya uygun paylaşma sorumluluğu size aittir.

Program kapsamında yapılacak projelerin ve benzeri çalışmaların takibi için dış tedarikçilerden hizmet alınabilir. Doğrudan Sabancı Holding tarafından veri aktarımı yapılmayan bu gibi durumlarda, ilgili tedarikçiler tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve yurt dışına aktarılması söz konusu olabilir. Bu halde gerekli aydınlatmanın yapılması ve açık rızaya başvurulması gibi süreçler KVKK kapsamında ilgili tedarikçi tarafından yürütülecektir.

Web Sitesi Ziyaretçileri

Elde Edilen ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Sebebi

Web Sitesi trafik bilgileriniz (IP adresi, port bilgisi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve üye kimlik bilgilerini).

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a uyum.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md.5/2-a).

Sabancı Holding’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md.5/2-ç).

2.  Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılmaktadır?

2.1. Sabancı ARF Girişim Hızlandırma Programı Katılımcıları

Alıcı Grubu

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Mentornity Bilişim A.Ş.

Girişimci ve mentör ad, soyad, e-mail

Girişimciler ile mentörlerin ilgili platform üzerinde buluşabilmeleri ve bir araya gelebilmeleri amacıyla veriler aktarılmaktadır.

Sabancı Holding’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md.5/2-f).

Omtera Bilişim Teknolojileri ve Ticaret Şirketi (Asana Solutions Partner)

Girişimci ad, soyad, e-mail, cep telefonu, Katılım Bilgileriniz ve Program kapsamında Sabancı Holding ile paylaştığınız bilgileriniz (talepleriniz, sorularınız, önerileriniz içerisinde yer alan paylaştığınız kişisel veri niteliğindeki diğer bilgileriniz).

Mentör ad, soyad, e-mail

Programa ilişkin süreçlerin takibi ve yönetimi amacıyla veriler aktarılmaktadır.

Sabancı Holding’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md.5/2-f).

Luckeye Bilgisayar Tanıtım Hizmetleri Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Mentör ad, soyad, unvan, Linkedin profil bilgileri, fotoğraf

 Komunite tarafında ilgili mentörlerimizin tanıtılması adına veriler aktarılmaktadır.

Sabancı Holding’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md.5/2-f).

Mentörler, eğitmenler ve sair Program sürecine dahil olarak girişim projenizin gelişimine katkı sunacak danışmanlar ve Sabancı Topluluğu şirketleri (“İş Ortakları”).

Program kapsamında Sabancı Holding ile paylaştığınız bilgiler (talepleriniz, sorularınız, önerileriniz içerisinde yer alan paylaştığınız kişisel veri niteliğindeki diğer bilgiler) ve Katılım Bilgileriniz.

Program süreçleri ile Web Sitesinin işleyişinin etkin bir şekilde yürütülmesi, yönetilmesi, projenizin değerlendirilmesi ve sonuca ulaştırılması.

 

Sabancı Holding’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md.5/2-f).

Yetkili kurum ve kuruluşlar.

Program kapsamında Sabancı Holding ile paylaştığınız bilgiler (talepleriniz, sorularınız, önerileriniz içerisinde yer alan paylaştığınız kişisel veri niteliğindeki diğer bilgiler) ve Katılım Bilgileriniz.

Uyuşmazlıkların önlenmesi, gerekli hukuki yollara başvurulması, başlatılan hukuki süreçlere dâhil olunması halinde gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması.

Yetkili kurum ve kuruluşlardan bilgi/belge talebinin gelmesi.

Sabancı Holding’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (KVKK md.5/2-ç);

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md.5/2-e).

2.2. Web Sitesi Ziyaretçileri

Alıcı Grubu

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Mentörler, eğitmenler ve sair Sabancı ARF Programı sürecine dahil olarak aday girişim projenizin gelişimine katkı sunacak danışmanlar ve Sabancı Topluluğu şirketleri (“İş Ortakları”).

Program kapsamında Sabancı ARF ile paylaştığınız bilgiler (talepleriniz, sorularınız, önerileriniz içerisinde yer alan paylaştığınız kişisel veri niteliğindeki diğer bilgiler) ve Katılım Bilgileriniz.

Web Sitesi ile Sabancı ARF Program süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yönetimi.

 

Sabancı ARF’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md.5/2-f).

3.  Çerez Uygulamaları

Web Site’sinde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

3.1. Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

3.2. Web Sitesi’nde Kullanılan Çerez Türleri, Kullanım Amaçları ve Hukuka Uygunluk Nedenleri

  • Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcınızı kapattığınız zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.
  • Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, Web Sitesi’nin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan ziyaret ettiğiniz Web Sitesinin yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret ettiğiniz Web Sitesi’nden farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Web Sitesi’nde üçüncü parti çerezler kullanılmamaktadır.
  • Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Web Sitesi’nde kullanım amacına göre zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler Web Sitesi’nin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

3.3. Çerez Türü, Amacı, Tipi ve Saklama Süresi

Çerez Türü

Çerezin amacı

Çerez Tipi

Çerezin Saklama Süresi

Zorunlu Çerezler

Web Sitesi’nin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez

Oturum süresince saklanırlar.

Zorunlu Çerezler

İnternet sayfasının çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez

Oturum süresince saklanırlar.

Zorunlu Çerezler

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez

365 gün süreyle saklanmaktadır

İhtiyari Çerezler

Bu çerez Web Sitesi’ndeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Yalnızca anonim istatistikler üretilmekte sizlerin internet gezinmelerini farklı nternet siteleri veya uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır.

Açık Rıza vermeniz halinde işlenmekte ve anılan amaçlara ilişkin hizmet vermesi için dış hizmet sağlayıcımıza aktarılmaktadır. 

Birinci Taraf Çerez

180 gün süreyle saklanmaktadır.

3.4. Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Web Sitesi’nde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Kişisel verilerinizin korunması hususunda haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metninde açık rıza gerektiren konulara açık rıza verdikten sonra, açık rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz.

KVKK Madde 11 kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) uyarınca;

i  Yazılı olarak H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. 4. Levent, 34330 İstanbul/Türkiye adresine, Hukuk, Risk ve Uyum Bölüm Başkanlığı dikkatine adresine,

ii kvkk@sabanci.com adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya

iii sabanci@sabanci.hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. 

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Sabancı ARF’ın değişen ve gelişen süreçlerine ilişkin meydana gelebilecek yeni kişisel veri işleme faaliyetleri doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni gözden geçirilebilecektir. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz için Web Sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Saygılarımızla,

Veri Sorumlusu

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi

Sabancı Center 34330 4. Levent, İstanbul, Mersis No: 0454001967900016